ELEKTRONICZNY SYSTEM OSTRZEGANIA POWODZIOWEGO - BIAŁA TARNOWSKA
BRAK ZAGROŻEŃ POWODZIOWYCH.
Proszę wybrać odpowiednią mapę a następnie wcisnąć przycisk "Pobierz plik".

Prawdopodobieństwo Q50% - powódź występująca statystycznie co 2 lata
Prawdopodobieństwo Q20% - powódź występująca statystycznie co 5 lat
Prawdopodobieństwo Q10% - powódź występująca statystycznie co 10 lat
Prawdopodobieństwo Q5% - powódź występująca statystycznie co 20 lat
Prawdopodobieństwo Q2% - powódź występująca statystycznie co 50 lat
Prawdopodobieństwo Q1% - powódź występująca statystycznie co 100 lat
Prawdopodobieństwo Q0.5% - powódź występująca statystycznie co 200 lat
Prawdopodobieństwo Q0.2% - powódź występująca statystycznie co 500 lat